Daarom een rookkanaal van HGB-Trading

Warmfire® rookkanalen zijn gecertificeerd en kunnen niet de vergelijking met ieder ander rookkanaal, Warmfire® rookkanalen zijn beter. Warmfire® rookkanalen beschikken over een waarde G50 dit betekent dat u een afstand heeft van slechts 50 mm tot brandbare materialen. Niet veel rookkanalen beschikken over zo'n lage waarde een uitzondering daargelaten.

CE Conformiteitsverklaring Warmfire® : EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-L50050-G50 

Dit betekent:

  • EN 1856-1 = CE Markering
  • T600 = Temperatuurklasse
  • N1 = Drukklasse ( Onderdruk )
  • D = Weerstandklasse tegen condensaat D: droog
  • V2 = Weerstandklasse corrosie ( Bestand tegen schoorsteenbrand )
  • L50050 = Materiaalspecificatie binnen buis L500 Rvs 316L 50 is materiaaldikte 0,5 mm
  • G50 G is weerstand tegen schoorsteenbrand 50 is de minimum afstand in mm tot brandbare materialen.

Let op indien er bij de materiaalspecificatie staat vermeld L99050 dan betekent dat het materiaal voor de test niet is gespecificeerd, u heeft dus niet de garantie dat u het onverwoestbare Rvs 316L krijgt maar een goedkoper materiaal zoals Rvs 304 of zelfs een thermisch verzinkt rookkanaal.

In de NEN 6062 staat omschreven dat de afstand tot brandbare materialen maximaal 0 mm mag zijn ( G-0 ) indien een rookkanaal beschikt over de temperatuurklasse T600 dan kan opgelost worden door een omkokering te maken. Het Warmfire® moet dus net als ieder rookkanaal omkokerd worden, door de lage G50 waarde is de grote van de koker slechts 50 mm rondom het rookkanaal.

Veelal krijgen wij vragen en opmerkingen dat er rookkanalen zijn die niet omkokerd hoeven te worden en beschikken over een waarde van G-0 er is geen enkel rookkanaal dat beschikt over een certificaat dat is uitgegeven door een notified body ( is een door een overheid aangewezen keurings- of testinstituut dat van producten moet testen of zij aan de daarvoor geldende (Europese) richtlijnen voldoen )

Onlangs is er zelfs een uitspraak gedaan door de Stichting Reclame Code omtrent de rookkanalen van Isoduct en die uitspraak loog er niet om, klik hier om naar de uitspraak te gaan.

 Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van het testrapport, download hier het testrapport.

U vraagt zich af waarom u geen Rookkanaal of Kachelpijp met een isolatie van steenwol  voor een hout gestookte kachel  gebruikt?

Omdat deze daar niet geschikt voor is. Een rookkanaal met een isolatie van steenwol is in de regel een goedkoop rookkanaal en uitermate geschikt voor een gasgestookte haard maar absoluut niet geschikt voor een hout gestookte kachel.

 Waarom is dat dan? Dat gaan wij u hier uitleggen, lees maar verder..

Aluminiumsilicaat isolatie, of wel keramische isolatie, wordt de isolatie van de 21e eeuw genoemd. Waar vroeger in de, professionele, ovenbouw werd gewerkt met steenwol isolatie wordt tegenwoordig alleen nog maar met keramische isolatie gewerkt. Ook in uw oven, in de keuken, vindt u de keramische isolatie terug.  Waarom wordt er tegenwoordig met keramische isolatie wordt gewerkt? Omdat deze isolatie bestand is tegen zeer hoge temperaturen. ( tot wel 1700 graden C°) Steenwol heeft een smeltpunt van 1000 graden C°

Maar steenwol kan toch tegen hoge temperaturen?

Steenwol is zeer goed tegen temperaturen bestand. Vanaf 200 graden °C en hoger zal het bindhars, wat in steenwol verwerkt is, verdampen. Op zichzelf is steenwol vochtongevoelig, de bindingshars is dit echter niet. Dit betekent dat voorkomen moet worden dat bij de uitvoering, of tijdens het gebruik, vocht bij de isolatie kan komen, welke vervolgens in het materiaal zal condenseren. Dit is niet te voorkomen. Door het verhitten, en het afkoelen, ontstaat er condens. Het materiaal neemt bij inwendige condensatie door zijn lage diffusieweerstand zeer snel vocht op, terwijl ook de warmtegeleidingscoëfficiënt reeds bij lage vochtgehaltes zeer snel stijgt.

Wat gebeurt er als het bindmiddel verdampt?

Daarom is een rookkanaal vervaardigd van steenwol niet geschikt voor een houtkachel. Rookgassen verlaten de kachel bij een temperatuur van 350 graden C ° het bindmiddel zal vanaf het eerste moment dat de kachel gebruikt wordt verdampen. Dit ruikt u ook in de vorm van een zware weeïge lucht die naar verloop van tijd verdwijnt. Als de lucht verdwenen is, dan is ook het bindmiddel verdampt en zakt de isolatie als een pudding in elkaar. Het rookkanaal is dan niet meer goed geïsoleerd en ontstaat er tevens condensatie tussen de binnen en de buitenwand. De warmtegeleidingscoëfficiënt zal stijgen en uw rookkanaal wordt aan de buitenkant bloedheet!!! Dit is de reden waarom u niet kiest voor een rookkanaal met steenwol isolatie.

Maar de T600 test hoe zit dat dan?

Nu zult u denken dat tegenwoordig een rookkanaal aan de T600 norm moet voldoen. Tijdens een test, die kortstondig wordt uitgevoerd, blijft het rookkanaal ook binnen de geldende normen. De  bindingshars is nog aanwezig in het steenwol en de test zal dan ook goed doorlopen worden. Zou de test herhaald worden of zou de test langer uitgevoerd worden, dan zal de isolerende werking van de steenwolisolatie verloren gaan en zal de test niet meer voldoen. Helaas voor de consument  wordt er, nog,  niet op deze manier getest. En zou veel leed bij de consument bespaard kunnen blijven.

Maar ik heb toch garantie op mijn rookkanaal?

Dit is ook de reden waarom een leverancier, van een rookkanaal met steenwol isolatie, geen garantie geeft op het inzakken van de wol. U kunt garantie na een schoorsteenbrand al helemaal vergeten. De garantie wordt alleen gegeven op de corrosiebestendigheid van het Rvs. Warmfire® rookkanalen zijn voorzien van keramische isolatie, u krijgt 25 jaar garantie op de corrosiebestendigheid en u krijgt uiteraard 25 jaar garantie op de isolatie zelfs na een schoorsteenbrand. Al is het Rvs volledig vergaan, de isolatie van dit kanaal zal volledig  intact zijn.

Is een rookkanaal met steenwolisolatie dan per definitie slecht?

Nee, een rookkanaal met steenwolisolatie is zeker niet slecht, mits deze op de juiste manier wordt gebruikt en dat is voor een gasgestookte haard. De optredende rookgastemperaturen die hierbij vrijkomen zijn niet hoger dan 250 graden °C

Warmfire® rookkanalen, klaar voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.

Ga hier direct naar uw veilige rookkanaal.